Selecteer een pagina

OKI-B

OKI-B staat voor: ouder-kind interactie bewegingsspel.

OKI-B is een behandelvorm voor ouders/verzorgers en kinderen van 3 maanden tot de leeftijd van 9 à 10 jaar, waarbij de opvoeding en ontwikkeling van het kind niet vanzelfsprekend verlopen.

 

Over OKI-B

Bij het opvoeden van kinderen, waarbij de ontwikkeling anders verloopt, worden extra vaardigheden gevraagd van ouders om hiermee om te gaan. Kinderen kunnen lastig, prikkelgevoelig gedrag laten zien en/of achter lopen in hun sensomotorische ontwikkeling. OKI-B is een mooie behandelvorm, waarbij ouder en kind fysiek met elkaar spelen en waarbij zowel regulering, motorische ontwikkeling als ouder-kind interactie aan bod komen. Door beweging leert het kind zijn eigen lichaam beter kennen en de (bewegings) mogelijkheden te vergroten. Samen met de ander zijn er verschillende vormen van contact en communicatie mogelijk.

OKI-B helpt dus:

  • jou en je kind meer plezier met elkaar te hebben;
  • je kind beter te leren luisteren;
  • je kind meer zelfvertrouwen én een positiever zelfbeeld te geven;
  • jou om de problemen van je kind beter te begrijpen;
  • je manier van opvoeden daarop zo goed mogelijk te laten aansluiten.

De kracht van OKI-B is dat de behandeling spelenderwijs plaatsvindt. Het kind heeft het gevoel dat het komt spelen en daarbij wordt geholpen door jou. Naast de spelsessies worden er begeleidende gesprekken gevoerd met de ouders/opvoeders aan de hand van video-opnames die gemaakt zijn tijdens de sessies.

OKI-B wordt aangeboden in (gemiddeld) 10 wekelijkse sessies van 45 minuten, waarbij ouders/opvoeders en kind samen aanwezig zijn. Daarnaast vinden er 3 oudergesprekken plaats.

Therapeut: Mieke Roelands