Selecteer een pagina

Vergoeding behandeling

Vergoeding behandeling 2020

Fysiotherapie Kalsdonk heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst.

Kinderen tot 18 jaar:
Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op 18 maal kinderfysiotherapie per aandoening per jaar uit de basisverzekering. Na 18 behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop het kind aanvullend is verzekerd. Bij een aanvullende verzekering is het per zorgverzekeraar verschillend welke vergoeding er wordt gehanteerd. Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie wel onbeperkt uit de basisverzekering vergoed.

18 jaar en ouder:
De fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. De vergoeding van behandelingen voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Als je dus niet aanvullend verzekerd bent, moet je de eerste 20 behandelingen zelf betalen.

Bij incontinentieproblemen worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed mits uitgevoerd door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut (zo nodig daarna via de aanvullende verzekering).

Eigen risico en fysiotherapie 2020:
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt voor kosten in de basisverzekering een verplicht eigen risico.  De 9 behandelingen voor incontinentieproblemen en de fysiotherapie voor chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling vallen onder de basisverzekering en daarmee ook in de regeling van het verplicht eigen risico. In de andere gevallen valt fysiotherapie niet in de regeling van het eigen risico.

Hoeveel behandelingen krijg je vergoed?
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kun je nalezen in de polisvoorwaarden. Het is goed te weten dat er een aantal behandelingen PER JAAR wordt vergoed en niet per ZIEKTEGEVAL.

Niet verzekerd?
Als je geen aanvullende verzekering hebt afgesloten bij een zorgverzekeraar, worden de kosten voor een behandeling niet vergoed. Voor deze kosten ontvang je een factuur en dien je na iedere behandeling (per pin) te betalen. 
Dit praktijktarief kan afwijken van het tarief van de zorgverzekering.

 Voor informatie: www.zorgvergoeding.com/consument