Selecteer een pagina

BPPD

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD)

Wat is BPPD?
Benigne betekent ‘goedaardig/ongevaarlijk’ en paroxysmaal staat voor ‘in aanvallen optredend’. Patiënten met BPPD hebben dus klachten van een in aanvallen optredende, positieafhankelijke (= houdingsafhankelijke), goedaardige duizeligheid. BPPD komt vaak voor en is over het algemeen goed te behandelen.

Patiënten met BPPD hebben last van draaiduizeligheid (of ervaren een draaisensatie) die ontstaat na het maken van een specifieke beweging van het hoofd. De duizeligheid kan worden opgewekt bij, gaan liggen, omdraaien in bed, opkijken en/of bukken en gaat vaak samen met misselijkheid. De klachten houden gewoonlijk niet langer dan één minuut aan.

 Wat is de oorzaak?
BPPD wordt veroorzaakt door een stoornis van het evenwichtsorgaan in het binnenoor. Het evenwichtsorgaan bestaat uit 2 zakjes (utriculus en sacculus) en drie halfcirkelvormige kanalen. Binnen de zakjes worden versnellingen waargenomen en in de halfcirkelvormige kanalen de draaibewegingen. Men vermoedt dat ‘steentjes’ uit een zakje zijn losgekomen en zich hebben verplaatst naar een van de kanalen. De steentjes verstoren nu de vloeistofstromingen binnen het kanaal zodat je bij beweging van het hoofd denkt te draaien en duizelig wordt.

Het loslaten van de steentjes treedt vaak spontaan op, zonder dat er sprake is van een aanwijsbare onderliggende oorzaak. Soms is er sprake van een voorafgaand hoofdtrauma, een (chronische) oorontsteking of een periode van bedlegerigheid. BPPD komt vooral voor bij mensen ouder dan vijftig jaar. 

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose wordt gesteld in de spreekkamer aan de hand van de klachten en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek. Waarschijnlijk zal uw manueel therapeut/ specialist de duizeligheid proberen op te wekken (provocatietest). Meestal is de diagnose snel duidelijk en is verder aanvullend onderzoek niet nodig.

Fysiotherapeutische behandeling bij BPPD
BPPD is over het algemeen goed te behandelen. Uw manueel therapeut zal hierbij de Epley manoeuvre uitvoeren. Hierbij worden de kristallen ge-herpositioneerd. Deze manoeuvre is zeer effectief. De duizeligheid kan binnen enkele weken tot maanden ook spontaan verdwijnen. In enkele gevallen komt de duizeligheid terug of blijkt de duizeligheid toch langer aan te houden.

Na de behandeling
Na de behandeling kan het zijn dat u zich nog enigszins duizelig of misselijk voelt. We adviseren dan ook om niet meteen naar huis te gaan, maar even rustig te gaan zitten. Geef dit aan bij uw behandelend therapeut.