Selecteer een pagina

Chronisch Zorgnet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen.

De Chronisch ZorgNet therapeut herkent de overlap in de behandeling van deze aandoeningen met betrekking tot bewegen en leefstijlbegeleiding, en houdt daarnaast rekening met zowel ziekte-specifieke als patiënt-specifieke factoren.

De beweegtherapie van Chronisch ZorgNet therapeuten krijgt vorm op basis van de beschikbare richtlijnen. Voor Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) patiënten houdt dit gesuperviseerde looptherapie (GLT) in, voor COPD-patiënten houdt dit het verbeteren van fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie in.

Niet alleen bewegen is onderdeel van de behandeling, therapeuten bieden ook leefstijlbegeleiding aan patiënten. Dit is erg belangrijk, omdat het verbeteren van leefstijl ervoor kan zorgen dat de klachten van de patiënten verminderen of verdwijnen. Daarnaast kan verergering van de aandoening worden voorkomen en kan een goede leefstijl bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor de patiënt. Met het verbeteren van de leefstijl wordt niet alleen de aandoening zelf behandeld, ook kan voorkomen worden dat een andere niet-overdraagbare chronische aandoening  door een ongezonde leefstijl ontstaat.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor deze patiënten, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

Fysiotherapie Kalsdonk biedt zorg aan patiënten met Perifeer arterieel vaatlijden (Claudicatio) en Longproblematiek (COPD – Astma-Covid-19).