Selecteer een pagina

Nek- en hoofdpijnklachten

Wanneer een kind langer hoofdpijn of nekklachten ervaart zal eerst bekeken moeten worden waardoor deze klachten veroorzaakt worden.

Nek- en hoofdpijnklachten

Nek- en/ of hoofdpijnklachten komen vrij veel voor bij kinderen en jongeren. Veelvoorkomende diagnoses bij hoofdpijn zijn spanningshoofdpijn en migraine. Bij een nekklacht zijn pijnlijke spieren in de nek vaak een probleem.

Wanneer een kind langer hoofdpijn of nekklachten ervaart zal eerst bekeken moeten worden waardoor deze klachten veroorzaakt worden. Als een nekklacht bijvoorbeeld komt doordat de spieren van de nek erg strakgespannen staan dan kan een kinderfysiotherapeut dit behandelen. Bij migraine zal de kinderfysiotherapeut de oorzaak van de klacht niet weg kunnen nemen. Het is soms wel mogelijk om de gevolgen hiervan te behandelen waardoor het kind minder klachten ervaart.

Kinderfysiotherapeutische behandeling
De kinderfysiotherapeut heeft de volgende mogelijkheden bij dit soort klachten:

  • Als kinderen veel pijn hebben spannen zij vaak onbewust veel spieren aan, bijvoorbeeld bij de schouders. Hierdoor kunnen de nekspieren nog strakker komen te staan, wat nek- en hoofdpijn weer verergert. Het leren ontspannen van deze en andere spieren kan ervoor zorgen dat het kind de vicieuze cirkel waar het in zit kan doorbreken.
  • Verbeteren van de conditie. Het is bekend dat kinderen met hoofd- en nekpijn bepaalde situaties kunnen gaan vermijden, vanwege hun pijnklachten. Zo missen ze bijvoorbeeld vaker school, missen ze trainingen bij hun sportclub en ondernemen ze soms zelfs minder met vrienden. Hierdoor komen deze kinderen veel vaker thuis te zitten en bewegen ze minder. Hun conditie gaat enorm achteruit en ze raken nog minder fit. Dit kan ervoor zorgen dat het nog meer moeite kost om wél een keer te gaan sporten of een hele dag op school te zijn. De kinderfysiotherapeut kan testen of er sprake is van een verminderde conditie. Als dit het geval is kan de kinderfysiotherapeut een trainingsprogramma opstarten samen met het kind. Dit programma zal dan vooral gericht zijn op de dingen die het kind niet meer goed kan uitvoeren, maar die het wel weer heel graag zou willen doen.
  • Ontspannen en trainen van te strakgespannen spieren. Bij zowel nek- als hoofdpijn zijn de spieren van de nek vaak erg strak aangespannen. Dit kan ervoor zorgen dat de hoofdpijn erger wordt, en kan een oorzaak zijn van de nekpijn. De kinderfysiotherapeut ken verschillende technieken om het kind te helpen om deze spieren te ontspannen. Hierbij wordt specifiek naar de nekspieren gekeken en het gaat dus niet om algehele ontspanningstherapie.
    De spieren zijn vaak te strak aangespannen doordat niet alle spieren van de nek even sterk zijn. De kinderfysiotherapeut kan helpen om de spieren sterker te maken, zodat ze minder snel pijnlijk aanvoelen.
  • Adviezen met betrekking tot houding en zware dingen. Soms ervaren kinderen vooral hoofdpijn nadat ze een lang werkstuk hebben moeten typen voor school, of wanneer ze lang moeten lopen met hun boekentas. De kinderfysiotherapeut kan adviezen geven over houding tijdens het leren en tips geven om zware dingen wat minder zwaar te laten worden.

Bij jongeren die uitgegroeid zijn kan de kinderfysiotherapeut ervoor kiezen om de behandeling over te laten aan de manueeltherapeut, of samen met de manueel therapeut te behandelen. Er zal op dat moment gekeken worden naar wat de beste behandeling is voor deze specifieke jongere.

Bron: www.dekinderfysiotherapeut.com