Selecteer een pagina

Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie van bekken- en/of kinderfysiotherapie die gericht is op problemen in het gebied van buik, bekken en bekkenbodem van kinderen.
Het gaat hierbij veelal om plas- en poepproblemen. De kinder-bekkenfysiotherapeut is opgeleid het kind spelenderwijs te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en te zorgen dat het kind daarover controle kan krijgen.

Voor welke klachten?

Bij kinderen kunnen problemen optreden als de bekkenbodemspieren te gespannen zijn en/of niet op de goede manier of op het juiste moment aanspannen of ontspannen. Ook kunnen door een operatie in de buik- of het bekkengebied of door een traumatische ervaring klachten ontstaan.

Bovengenoemde problemen kunnen zich uiten in de volgende klachten:

 • Broekplassen
 • Heel vaak moeten plassen
 • Terugkerende blaasontstekingen
 • Bedplassen
 • Te lang ophouden van plas
 • Moeite met op tijd halen van de wc
 • Verstopping (obstipatie)
 • Broekpoepen
 • Buikpijn

Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het leven van je kind en je gezin. Kinderen, maar ook hun ouders, schamen zich vaak voor deze klachten en durven niet of met maar weinig anderen hierover te praten.

Eerste afspraak

Eerst zal de kinderbekkenfysiotherapeut de klachten van je kind inventariseren. Dit gebeurt aan de hand van:

 • een vraaggesprek;
 • poep- en plasdagboeken;
 • lichamelijk onderzoek;
 • eventueel aanvullend onderzoek.

De kinderbekkenfysiotherapeut zal samen met jou en met je kind – en in samenspraak met de verwijzer, bijvoorbeeld huisarts of kinderarts – op zoek gaan naar een manier om de problemen op te lossen of hanteerbaar te maken. Afhankelijk van de leeftijd van je kind zijn verschillende behandelingen mogelijk

Behandeling

Afhankelijk van je kind en het specifieke probleem wordt er gekeken op welke manier het probleem opgelost kan worden. Vaak zal je kind een training moeten doen om te leren voelen wanneer hij/zij moet plassen of poepen. Door middel van boekjes, spelletjes en oefeningen wordt de kinderen een normaal poep en plaspatroon aangeleerd.

Soms is het nodig andere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend om met andere zorgverleners samen te werken. Ze zal je zo nodig – en altijd in overleg met de verwijzer – adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.

Therapeuten: Willie Mulder en Mieke Roelands

Folders