Selecteer een pagina

Rugproblemen, Scoliose

Als je kind een scoliose heeft betekent dit dat de wervels niet helemaal netjes in een rechte lijn boven elkaar staan.

Rugproblemen, scoliose

Als je kind een scoliose heeft betekent dit dat de wervels niet helemaal netjes in een rechte lijn boven elkaar staan. Er is sprake van een zijwaartse kromming van de wervelkolom en het kan zo zijn dat de wervels ook gedraaid staan ten opzichte van elkaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een structurele en een functionele scoliose.

Functionele scoliose

Deze scoliose is corrigeerbaar, dat betekent dat het kind de wervelkolom wel in de normale stand kan houden. Dit gebeurt in het dagelijks leven niet doordat er een andere oorzaak is voor de scheefstand van de romp, bijvoorbeeld door een beenlengteverschil of pijn.

Kinderfysiotherapeutische behandeling
De kinderfysiotherapeut zal het onderzoek gebruiken om uit te zoeken waardoor de scoliose veroorzaakt wordt. Als de kinderfysiotherapeut oorzaken vindt die behandeld kunnen worden dan zal de behandeling gericht worden op het aanpakken van deze oorzaken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van pijn in de spieren van de rug waardoor het kind een andere houding aanneemt. Als de kinderfysiotherapeut oorzaken vindt die niet behandeld kunnen worden met kinderfysiotherapie dan zal samen met ouders en kind bekeken worden wat andere opties zijn voor behandeling. Wanneer de scoliose veroorzaakt wordt door een groot beenlengteverschil dan is verwijzing naar een podotherapeut of orthopeed mogelijk zinvol.

Structurele scoliose

Deze scoliose is niet corrigeerbaar, het kind kan de wervelkolom niet in normale stand houden. Soms is de oorzaak bekend (een scoliose komt bijvoorbeeld vaak voor bij specifieke spieraandoeningen). Vaak is de oorzaak echter onbekend en spreekt men van een idiopathische scoliose.

Bij een idiopathische scoliose komt het vaker voor dat het kind geen pijn heeft. De scoliose kan toenemen, zeker in periodes van groei. De kinderorthopeed heeft mogelijkheden om bij te houden of de scoliose veel toeneemt.

Beloop
De kinderfysiotherapeut heeft geen invloed op de eventuele toename van de scoliose. Wanneer de scoliose te snel toeneemt kan een operatie overwogen worden. Voor en na de operatie kan de kinderfysiotherapeut betrokken worden bij de behandeling om ervoor te zorgen dat het kind na de operatie weer zo snel mogelijk zijn dagelijkse activiteiten zelfstandig uit kan voeren.

Bron: www.dekinderfysiotherapeut.com