Selecteer een pagina

Medische Fitness en actieve revalidatie

 Revalidatietraining wordt gegeven in de herstelfase na een ongeluk, operatie of bij langdurig bestaande klachten, waarbij door gericht oefenen verdere functieverbetering wordt bewerkstelligd.

Medische fitness en actieve revalidatie

Medische fitness is een vorm van fitness waarbij je onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut met behulp van professionele apparatuur in klein groepsverband (maximaal 7 personen) gaat trainen. Het accent ligt hierbij meer op preventie en fitheid, dan op prestatie. Er is veel aandacht voor een juiste houding, uitvoering van oefeningen en een goede opbouw.

Voor wie?

Na herstel of wanneer je geen klachten hebt maar deze wilt voorkomen kunt je preventief werken aan een goed houding- en bewegingsapparaat. In onze praktijk bieden wij je de mogelijkheid te sporten met een persoonlijk op u afgestemd oefenprogramma. Deze wordt door de fysiotherapeut opgesteld na een persoonlijke intake en fitheidstest.

Voor meer informatie overleg met je eigen fysiotherapeut of neem contact op met ons.