Selecteer een pagina

Sensorische

Informatieverwerking

Dit is een behandelvorm binnen de kinderfysiotherapie. Deze therapie is er voor kinderen die hinder ondervinden bij de verwerking van sensorische informatie, kort gezegd klachten rondom de prikkelverwerking.

Wat is sensorische informatieverwerking?

Er zijn de zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan.

Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen. Ze laten ons weten dat we bij een groen stoplicht door moeten rijden en ze vertellen ons dat we bij een volle blaas naar de wc moeten. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren.

Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem (ook wel sensorisch integratie probleem genoemd). Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving.

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.

Problemen in de sensorische Informatieverwerking komen in allerlei gradaties voor, van heel licht tot zwaar, en zijn per kind verschillend. Ook kunnen deze problemen voorkomen naast bv. ADHD, stoornis in het autistisch spectrum of spraak/taal problemen. Het onvermogen van kinderen om soepel te kunnen reageren door problemen in de Sensorische Informatieverwerking is niet door niet willen, maar door niet kunnen!

Welke klachten?

Voorbeelden van signalen van ouders die met hun kind bij ons komen:

 • Angst om te bewegen, te klimmen, te draaien en te schommelen
 • Weerstand tegen veranderen houding
 • Niet fijn vinden om aangeraakt of geknuffeld te worden
 • Gevoelig zijn voor bepaalde kledingstukken of stoffen
 • Onverklaarbaar huilen
 • Motorische reacties zijn niet zoals verwacht
 • Kind maakt geen tot weinig oogcontact
 • Angst bij nieuwe situaties, terugtrekken of zelfs weglopen
 • Heel vervelend vinden dat de handen nat, vies of plakkerig worden
 • Hekel hebben aan tanden poetsen en haren wassen/kammen
 • Structuren als zand en gras niet prettig vinden
 • Geen angst hebben voor harde snelle bewegingen
 • Geen gevaar zien en overal op af gaan
 • Moeilijk stil zitten en bewegingsonrust
 • Snel vermoeid zijn of juist onvermoeibaar zijn
 • Veel stampen en springen
 • Veel schrikken van geluid
 • Veel met het hele lichaam op de grond liggen
 • Aandachtsproblemen

  Herken je jouw kind in de voorbeelden? Dan is het goed om met je kind eens langs te gaan bij één van onze gespecialiseerde therapeuten.

Eerste afspraak

Tijdens de intake worden de klachten inzichtelijk gemaakt en zal er uitleg gegeven worden over de sensorische informatieverwerking. Daarnaast vullen ouders en/of verzorgers en/of school vragenlijsten in, zodat er een sensorisch profiel ontstaat. Er wordt gekeken op welke gebieden er problemen zijn en of de zintuigelijke informatie verwerking verbeterd kan worden.

Onderzoeken

Naast de vragenlijsten zullen er observaties en testen plaatsvinden om een algeheel beeld van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling te krijgen van het kind. Als alle resultaten bekend zijn wordt samen met ouders het verdere behandelplan besproken.

Behandeling

In de therapie wordt veel gebruik gemaakt van spelletjes die de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleren. Indien nodig wordt er een zintuigelijk activiteiten programma (ZAP) gemaakt.

Naast de behandeling van het kind ontvangen ouders en school tips en adviezen. We trachten een omgeving te creëren waarin het kind zich prettig en veilig voelt. Alleen dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Desgewenst worden ook de school of andere hulpverleners bij de behandeling betrokken. Er is zeker niet alleen aandacht voor de problemen van het kind; het kind kan ook laten zien wat het wel kan.

 

Therapeuten: Mirte van Pelt en Mieke Roelands