Selecteer een pagina

Informatie voor verwijzers

Kinderbekkenfysiotherapie is een aanvullende Post HBO-opleiding van een jaar voor geregistreerde kinderfysiotherapeuten en / of geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Een kind met mictie- en / of defecatiestoornissen, enuresis of chronische buikpijnklachten kan baat hebben bij interventie van een kinderbekkenfysiotherapeut.

Indicaties voor Kinderbekkenfysiotherapie

 • urine incontinentie
 • overactiviteit van de blaas met/zonder incontinentie
 • urineweginfecties ( mogelijk op basis van disfunctioneel plassen)
 • enuresis ( monosymptomatisch en niet-monosymptomatisch)
 • fecale incontinentie
 • obstipatie
 • chronische buikpijn zonder aantoonbare oorzaak
 • angst om te ontlasten of te plassen
 • problemen op gebied van seksualiteit (adolescenten)

Wat doet de kinderbekkenfysiotherapeut?

Om tot een goede kinderbekkenfysiotherapeutische diagnose te komen wordt een
specifieke anamnese afgenomen. Deze is gericht op mictie, defecatie, voeding en vochtintake,
toilethouding en een algemeen gedeelte betreffende de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Hiermee wordt de hulpvraag in kaart gebracht.
Bij het onderzoek wordt een beeld gevormd van het algemeen motorisch functioneren en het functioneren van de bekkenbodemspieren. Tevens wordt gebruik gemaakt van plas- en poepdagboeken om de gegevens uit de anamnese te objectiveren.
Om goed te kunnen beoordelen hoe het kind de bekkenbodemspieren gebruikt is soms een inwendig onderzoek nodig. Dit wordt met de uiterste zorgvuldigheid toegepast en alleen na uitgebreide voorlichting en met toestemming van ouders en kind. Mocht het kind extreem angstig zijn dan is inwendig onderzoeken en behandelen niet mogelijk.
Vanzelfsprekend is de geregistreerde bekkenfysiotherapeut hierin goed opgeleid.
Naar aanleiding van de intake wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie geïndiceerd is. Zo nodig, wordt contact opgenomen met de huisarts.

De behandeling

De therapie bij kinderen met mictie- en/of defecatieproblemen bestaat uit:

 • Educatie/ demystificatie van het gezondheidsprobleem
 • Training toiletgedrag/toilet regime (houding, techniek, tijd)
 • Advisering vocht- en voeding intake
 • Oefentherapie gericht op:
  algemeen lichaamsgevoel
  • gevoel en functie van de bekkenbodem
  • ademhaling
  • ontspanning
  • vergroten blaascapaciteit

De behandeling kan worden ondersteund met myofeedback of functionele elektrostimulatie.