Selecteer een pagina

Informatie voor ouders

Wanneer u bij de kbf komt zal er eerst een gesprek zijn samen met u en uw kind.

Informatie voor ouders

Intake en onderzoek
Hier wordt de hulpvraag geïnventariseerd en krijgt u vragen over het plassen, poepen, toilethouding, het eten en drinken van uw kind en enkele vragen over zijn/haar complete ontwikkeling en functioneren. Deze vragen zijn van belang om duidelijkheid te krijgen over het probleem en om te kunnen beoordelen welke therapie uw kind nodig heeft.

Na het intakegesprek zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Hier wordt gekeken naar de algemene motoriek van uw kind, zoals het lopen, rennen, springen, hinkelen, huppelen etc. Dit is nodig om te zien op welke manier hij/zij beweegt en om een inschatting te maken van zijn/haar mogelijkheden om de bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen. Verder zal er onderzoek zijn gericht op de bekkenbodemspieren.

Voor de intake en het onderzoek worden meestal 2-3 afspraken gemaakt.

Bekkenbodemspieren
De bekkenbodemspieren spelen onder andere een belangrijke rol bij het plassen en poepen. Normaal gesproken zijn deze spieren ontspannen. Zij moeten kunnen aanspannen wanneer er plas of poep opgehouden moet worden en weer volledig kunnen ontspannen wanneer er geplast en gepoept wordt. Bij kinderen met plas- en poepproblemen werken de bekkenbodemspieren vaak te hard en zullen ze vooral moeten leren deze te ontspannen.

Behandeling

Aan de hand van de intake en het onderzoek wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn. Er wordt samen met u en uw kind een behandelplan gemaakt. De therapie bij kinderen met plas – en/of ontlastingsproblemen kan bestaan uit:

 • Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
 • Voorlichting: met behulp van leuk en overzichtelijk plaatmateriaal krijgt het kind inzicht in zijn of haar plas / poepprobleem.
 • Aanleren van juist toiletgedrag / toiletritme / toilethouding
 • Algemene adviezen ten aanzien van het drinken en eten
 • Oefentherapie gericht op:
  algemeen lichaamsgevoel en beweging
  bewustzijn en functie van de bekkenbodemspieren
   verbeteren van plas- en ontlastingstechniek
   adequaat reageren op aandrang en het vergroten van blaascapaciteit
  ontspannen ademhaling
  ontspanning algemeen

De oefeningen moeten met grote regelmaat herhaald worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ook thuis moet geoefend worden. De therapie vraagt dus veel inzet van u en uw kind. Hoe consequenter en regelmatiger er geoefend wordt des te groter is  de kans op verbetering / herstel.

Naast een informatiefolder voor ouders is er een aparte Informatiefolder voor kinderen zodat u uw kind kunt voorbereiden op een bezoek aan de kinderbekkenfysiotherapeut.
Deze zijn op de site te vinden onder het kopje downloads.

Verwijzing
Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts of specialist.
Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Vergoeding
Kinderbekkenfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering volledig vergoed.

Aanvullende informatie

Kinderbekkenfysiotherapeuten bij Fysiotherapie Kalsdonk

 • Mieke Roelands
 • Willie Mulder