Pluspraktijk

Pluspraktijk!

Sinds 2011 zijn wij Pluspraktijk van zorgverzekeraars CZ, Ohra, Delta Lloyd, Menzis De Friesland, Agis en Achmea. Niet zomaar wordt een plus label aan de praktijk toegekend. Dit certificaat kan alleen gehaald worden als aan de hoogste kwaliteitseisen van de zorgverzekeraar wordt voldaan.

Een Pluspraktijk is een fysiotherapiepraktijk die niet alleen voldoet aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar die een stapje verder gaat. Een Pluspraktijk staat voor innovatie en maakt het einddoel en de voortgang van de behandelingen inzichtelijk door middel van goede verslaglegging. Er zijn nu ongeveer 150 fysiotherapiepraktijken in Nederland, van de ongeveer 5000, die zich Pluspraktijk mogen noemen. Het certificaat wordt behaald na onderzoek door een gespecialiseerd extern bedrijf i.s.m. de zorgverzekeraars.

Zo’n kwaliteitsverbetering in alle aspecten van het bedrijf kan alleen bereikt worden door de inzet van het gehele team. Het behalen van dit Pluspraktijk certificaat laat zien dat zorgverzekeraars onze inspanningen om de best mogelijk zorg te leveren ook zien en erkennen.
Door dit certificaat worden we gestimuleerd in het ontwikkelen van andere hoog kwalitatieve programma’s. De kwaliteit van zorg is nu hoog en moet ook hoog blijven. Over een aantal jaar zal er een hercertificering plaatsvinden.

Voordelen voor cliënten zijn, naast de hoge kwaliteit, een goede bereikbaarheid van de praktijk, de korte wachttijd en de directe toegankelijkheid. Daarnaast garanderen deze certificaten dat de praktijk voldoet aan alle geldende kwaliteitscriteria. Certificatie is immers dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod.

Fysiotherapie Kalsdonk is vanaf 1 juni 2009 aangesloten bij Wittemeer.
Deze samenwerkende fysiotherapiepraktijken zijn onlangs uitgeroepen tot voorkeursleveranciers van CZ en VGZ, samen met Trias, IZZ en Univé. Hierdoor wordt het mogelijk een nog betere service te bieden voor onze cliënten. Tevens is dit een indicatie van onze hoogstaande kwaliteit van zorgverlening.

Directe Toegang

Geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut Vanaf 1 januari 2006 hebben patiënten geen verwijsbriefje meer nodig van een huisarts voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Uitzonderingen zijn er wanneer uw klachten voorkomen op de Chronische Lijst Borst, de kosten daarvan vallen vanaf de 10e behandeling onder de basisverzekering en daarbij is een verwijzing van specialist (of soms huisarts) verplicht. Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt. Rechtstreekse toegang wordt door praktisch alle zorgverzekeraars volledig vergoed. Op http://www.fysiotherapie.nl/staat vermeld op welke wijze de verschillende zorgverzekeraars rechtstreekse toegang ondersteunen.

 

Wij zijn een dynamische fysiotherapiepraktijk.