Nieuws

Nieuws

Pluspraktijk!

Op 14 december 2011 hebben wij het belangrijke certificaat Pluspraktijk van zorgverzekeraars CZ, Ohra, Delta Lloyd, Menzis, Agis en Achmea gehaald. Met gepaste trots willen wij u meedelen dat wij op woensdag 11 december 2013 de opvolgingsaudit behaald hebben en ons dus Plus Praktijk kunnen blijven noemen! Niet zomaar wordt een plus label aan de praktijk toegekend. Dit certificaat kan alleen gehaald worden als aan de hoogste kwaliteitseisen van de zorgverzekeraar wordt voldaan.

Een Pluspraktijk is een fysiotherapiepraktijk die niet alleen voldoet aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar die een stapje verder gaat. Een Pluspraktijk staat voor innovatie en maakt het einddoel en de voortgang van de behandelingen inzichtelijk door middel van goede verslaglegging. Er zijn nu ongeveer 150 fysiotherapiepraktijken in Nederland, van de ongeveer 5000, die zich Pluspraktijk mogen noemen. Het certificaat wordt behaald na onderzoek door een gespecialiseerd extern bedrijf i.s.m. de zorgverzekeraars.

Zo’n kwaliteitsverbetering in alle aspecten van het bedrijf kan alleen bereikt worden door de inzet van het gehele team. Het behalen van dit Pluspraktijk certificaat laat zien dat zorgverzekeraars onze inspanningen om de best mogelijk zorg te leveren ook zien en erkennen.
Door dit certificaat worden we gestimuleerd in het ontwikkelen van andere hoog kwalitatieve programma’s. De kwaliteit van zorg is nu hoog en moet ook hoog blijven. Over een aantal jaar zal er een hercertificering plaatsvinden.

Voordelen voor cliënten zijn, naast de hoge kwaliteit, een goede bereikbaarheid van de praktijk, de korte wachttijd en de directe toegankelijkheid. Daarnaast garanderen deze certificaten dat de praktijk voldoet aan alle geldende kwaliteitscriteria. Certificatie is immers dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod.

Fysiotherapie Kalsdonk is vanaf 1 juni 2009 aangesloten bij Fysiz.
Deze samenwerkende fysiotherapiepraktijken zijn onlangs uitgeroepen tot voorkeursleveranciers van CZ en VGZ, samen met Trias, IZZ en Unive. Hierdoor wordt het mogelijk een nog betere service te bieden voor onze clienten. Tevens is dit een indicatie van onze hoogstaande kwaliteit van zorgverlening. Om in aanmerking te komen dient men HKZ-gecertificeerd (een norm in kwalitatieve hoge zorg) te zijn, hetgeen we in november 2010 hebben behaald.

64% denkt onterecht dat fysiotherapie in de basisverzekering zit. 64% van de verzekerden weet niet dat een aanvullende verzekering nodig is om fysiotherapie vergoed te krijgen. Dat blijkt uit een enquête die is gehouden onder 522 leden van het Independer-panel.

Fysiotherapie is één van de meest gekozen aanvullende dekkingen bij de zorgverzekering. Alleen mensen met chronische klachten krijgen vanaf de tiende behandeling fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed. Mensen die zo af en toe naar de fysiotherapeut gaan, krijgen de behandelingen alleen vergoed als ze een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten.

Het genootschap voor fysiotherapie start binnenkort een actie waarbij mensen worden opgeroepen goed te kijken hoe ze voor fysiotherapie verzekerd zijn. Er zijn grote verschillen in fysiotherapiedekkingen van aanvullende verzekeringen. De premieverschillen voor een fysiotherapiedekking kunnen oplopen tot wel 1.100 euro per jaar.

Bron: Fysioweb
Datum: 17-12-2009

Directe Toegang

Geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut Vanaf 1 januari 2006 hebben patiënten geen verwijsbriefje meer nodig van een huisarts voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Uitzonderingen zijn er wanneer uw klachten voorkomen op de Chronische Lijst Borst, de kosten daarvan vallen vanaf de 10e behandeling onder de basisverzekering en daarbij is een verwijzing van specialist (of soms huisarts) verplicht. Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt. Rechtstreekse toegang wordt door praktisch alle zorgverzekeraars volledig vergoed. Op http://www.fysiotherapie.nl/staat vermeld op welke wijze de verschillende zorgverzekeraars rechtstreekse toegang ondersteunen.

Wij zijn een dynamische fysiotherapiepraktijk.