Vergoeding behandeling

Vergoeding behandeling 2019

18 jaar en ouder:

De fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. De vergoeding van behandelingen voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de éénentwintigste behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste twintig behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Als u dus niet aanvullend verzekerd bent, moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen.

Bij incontinentieproblemen worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed mits uitgevoerd door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut (zo nodig daarna via de aanvullende verzekering)

Eigen risico en fysiotherapie 2019:
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt voor kosten in de basisverzekering een verplicht eigen risico. Alleen chronische fysiotherapie (volgens chronische lijst) valt vanaf de éénentwintigste behandeling onder de basisverzekering en daarmee ook in de regeling van het verplicht eigen risico. In de andere gevallen valt fysiotherapie niet in de regeling van het eigen risico. Per 1 januari 2019 bedraagt het eigen risico € 385,–.

Kinderen tot 18 jaar:
Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op 18 maal kinderfysiotherapie per aandoening per jaar uit de basisverzekering. Na 18 behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop het kind aanvullend is verzekerd. Bij een aanvullende verzekering is het per zorgverzekeraar verschillend welke vergoeding er wordt gehanteerd. Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie wel onbeperkt uit de basisverzekering vergoed.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen PER JAAR wordt vergoed en niet per ZIEKTEGEVAL. Houdt u daar rekening mee!

Niet verzekerd?
Als u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten bij een zorgverzekeraar, worden de kosten voor een behandeling niet vergoed. Voor behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekering ontvangt u een factuur. Dit praktijktarief kan afwijken van het tarief van de zorgverzekering. Indien er sprake is van een ‘chronische indicatie’ vergoedt de zorgverzekeraar de behandelkosten. De eerste twintig behandelingen dient u echter zelf te betalen als u niet aanvullende verzekerd bent!

Voor informatie www.zorgvergoeding.com/consument

Wij zijn een dynamische fysiotherapiepraktijk.