Tarieven

Tarieven

Als u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten bij een zorgverzekeraar, worden de kosten voor een behandeling niet vergoed. Voor behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekering ontvangt u een factuur. Dit praktijktarief wijkt af van het tarief, dat uw zorgverlener met de zorgverzekeraar heeft afgesproken. Indien er sprake is van een ‘chronische indicatie’? vergoedt de zorgverzekeraar de behandelkosten. De eerste twintig behandelingen dient u echter zelf te betalen.

De door ons gehanteerde tarieven per prestatie fysiotherapie zijn:

Prestatie fysiotherapie Tarief
Screening € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Zitting fysiotherapie € 33,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 52,00
Fysiotherapie aan huis € 45,50
Niet nagekomen afspraak € 33,00
Zitting kinderfysiotherapie € 45,00
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 57,50
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 45,00
Zitting manuele therapie € 40,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 45,00
Dry Needling € 40,50
Eenvoudige korte rapporten (per rapport) € 35,00
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten (per rapport) € 75,00
Telefonische zitting € 17,50

Prijslijst overig Tarief
ZwangerFit / MamaFit (per 10 lessen) € 100,00
Peutergym (per 10 lessen) € 60,00
Medische fitness:

  • per maand bij training 1x per week €   33,00
  • per maand bij training 2x per week €   55,00

Indien u onverhoopt uw afspraak af moet zeggen dan vragen wij dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven, anders zijn wij helaas genoodzaakt deze in rekening te brengen!

Wij zijn een dynamische fysiotherapiepraktijk.