Klachtenregeling

Klachtenregeling

Alle fysiotherapeuten in onze praktijk zijn lid van het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, gevestigd te Amersfoort. Als gevolg daarvan is de praktijk aangesloten bij de “Klachtenregeling- en Klachtencommissie KNGF”.  Mochten er onverhoopt problemen ontstaan die niet in onderling overleg zijn op te lossen, dan kan men zich wenden tot deze commissie.

Wij zijn een dynamische fysiotherapiepraktijk.