Sensorische Informatieverwerking

Wat is sensorische informatieverwerking?

Sensorische informatieverwerking is het vermogen om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden. Wij kunnen dan op een juiste manier reageren. Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen. Vaak is zo’n waarneming aanleiding voor ons om iets te doen of juist niet te doen. Maar ook bij dagelijkse activiteiten zoals eten en aankleden, maken we gebruik van de informatie van deze waarnemingen. De samenwerking tussen waarnemen en de activiteit die daarvan het gevolg is, wordt sensomotorische integratie genoemd. Kinderen maken hier bijvoorbeeld gebruik van bij het spelen.
Bij sensomotorische integratie ook wel sensorische informatieverwerking genoemd, neemt het voelen van aangeraakt worden en bewogen worden en het voelen in welke houding je je bevindt en welke bewegingen je maakt, een belangrijke plaats in. Het belang dat aan een goed gebruik van deze zintuigen wordt gehecht voor de ontwikkeling van een kind, is terug te voeren op de rol die zij spelen bij het handhaven van evenwicht en stabiliteit. Het handhaven daarvan heeft altijd voorrang boven het uitvoeren van andere activiteiten. De verschillende manieren van voelen werken hierbij nauw samen, maar hebben in dit proces een andere functie.
* * Het voelen van een aanraking of het tastgevoel.
Het tastzintuig bevindt zich vooral in onze huid. Hierdoor kunnen we voelen wanneer we aangeraakt worden en voelen of iets warm of koud is en hard of zacht. Ook of het prettig is om door iemand te worden aangeraakt, maar ook of de grond stevig genoeg is om op te staan. Dit gevoel wordt ook wel tactiele informatie genoemd
* * Het voelen van een beweging of het evenwichtsgevoel.
De informatie van het evenwichtsorgaan, dat zich vlakbij de oren in ons hoofd bevindt, noemen we het evenwichtsgevoel. Dit orgaan informeert ons over de stand en de bewegingen van het hoofd. Hierdoor waarschuwt het evenwichtsorgaan als we dreigen te vallen. Bijvoorbeeld bij het struikelen over een losse stoeptegel. Dit gevoel wordt ook wel vestibulaire informatie genoemd.
* * Het houdings- en bewegingsgevoel.
Deze informatie is afkomstig uit zintuigcellen in onze spieren en gewrichten. Hierdoor krijgen we vooral informatie over de houding van ons lichaam en de manier waarop wij zelf bewegen. Dit gevoel wordt ook wel proprioceptieve informatie genoemd.

Voor welke klachten?
Problemen met de sensorische informatieverwerking kunnen zich op vele manieren uiten. Het kind kan hyperactief zijn of juist weinig bewegen en snel moe zijn. Soms zie je een snelle afwisseling van heel actief en inactief zijn. Sommige kinderen kunnen heftig reageren op prikkels door agressief gedrag, frustratie of door zich terug te trekken en dingen uit de weg te gaan. Nieuwe vaardigheden worden vaak moeizaam aangeleerd of de ontwikkeling stagneert.
Samengevat kunnen we stellen dat er problemen zijn bij:

  • een kind dat overgevoelig is voor aanraking en/of geluid
  • een heel onhandig kind
  • een heel druk kind
  • een heel passief kind

Hoe ziet de behandeling eruit?
Bij een vermoeden van Sensorische Informatieverwerking problematiek wordt de Sensory Profile-nl-lijst voor ouders afgenomen en een bewegingsobservatie gedaan. Op basis van de uitkomst wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt doorgesproken met de ouders en in de regel, de leerkracht. Belangrijk wordt om het gedrag van het kind te gaan begrijpen en om hem praktische handvaten aan te reiken waardoor de prikkelverwerking normaliseert. Hoe ouder het kind is hoe bewuster zijn rol bij de behandeling wordt.
Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van een oefenprogramma om een geleidelijke gewenning aan prikkels op te bouwen en worden technieken aangereikt om overgevoeligheidsreacties te voorkomen of te dempen. Tevens wordt uitleg gegeven aan ouders en op school (leerkrachten/remedial teachers/intern begeleiders) om het (motorisch) gedrag van het kind te leren begrijpen en bij te kunnen sturen middels de aangereikte adviezen en technieken.

Wij zijn een dynamische fysiotherapiepraktijk.