Kinder-manueel therapie

Kinder-manueel therapie

Manuele therapie bij zuigelingen en kinderen tot 18 jaar wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueeltherapeut, die zijn opleiding bij de EWMM heeft genoten.
Kinder-manueeltherapie is een officiële subspecialisatie binnen de beroepsvereniging NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie). 
Kinder-manuele therapie wordt onder andere toegepast wanneer sprake is van HCFS (voorheen KISS/KIDD syndroom).
Meer informatie over HCFS kunt u vinden onder het kopje ‘Ziektebeelden’!

Wij zijn een dynamische fysiotherapiepraktijk.