COPD

Beweegprogramma op maat bij Fysiotherapie Kalsdonk voor COPD- en Astma patiënten

Ons beweegprogramma bestaat uit:
Intake/evaluatie/outtake: de intake bestaat uit een anamnese en een lichamelijk onderzoek. Tevens maken we gebruik van gerichte vragenlijsten en testen.
Op grond hiervan krijgt de patiënt:
– of alleen een uitgebreid bewegingsadvies
– of hij/zij wordt ingedeeld in een 3 maanden durend beweegprogramma
– of in een chronisch beweegprogramma
Na afloop van het 3 maanden durende beweegprogramma vindt een outtake plaats, waarbij een groot deel van de testen en vragenlijsten herhaald worden, om zo een indruk te krijgen van het effect van de interventie. Hierna volgt een gericht beweegadvies. De deelnemers van het chronische beweegprogramma worden eens per kwartaal opnieuw getest om de voortgang te kunnen vastleggen.

Groepsgewijze training: 2x per week 1 uur waarbij conditie (duur of interval) en spierkracht van bovenste en onderste extremiteit getraind wordt. Er wordt getraind op een van tevoren vastgesteld percentage van het maximale vermogen of kracht van de patiënt.
Ademhalingsoefeningen: in groepsverband of individueel waarbij o.a. technieken als Purshed Lip Breathing en het gebruik van buikademhaling aan bod komen.
IMT (Inspiratory Muscle Training): waarbij het oefenen met een flutter of houdingsdrainage opties zijn.
Ontspanningsoefeningen (indien nodig): met als doel de ademfrequentie te verlagen en het teugvolume te vergroten en zo de efficiëntie van het ademen te verbeteren middels progressieve relaxatie van Jacobson. Tevens kan dit worden toegepast voor stressreductie.

De accommodatie van Fysiotherapie Kalsdonk beschikt over:
Een fitnessruimte met:

  • Fietsergometers
  • Loopband
  • Krachtapparatuur
  • Kinesis voor training van romp, bovenste- en onderste extremiteit

Individuele behandelkamers

Wij werken binnen het Gezondheidscentrum Kalsdonk samen met:

  • Diëtisten van Thuiszorg West-Brabant
  • Apotheek Roosendaal
  • Bravis ziekenhuis
  • Revalidatiecentrum Schoondonck te Breda

Het beweegprogramma wordt begeleid door:
Willie Mulder en Stephanie Schalk. Enthousiaste fysiotherapeuten die beide zijn aangesloten bij het netwerk “Ketenzorg COPD”. Zij hebben afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de eerste en tweedelijns zorg met COPD- en Astma patiënten.

Voor verdere vragen, neem gerust contact met een van ons op!

 

Wij zijn een dynamische fysiotherapiepraktijk.