Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie kan zinvol zijn bij klachten die ontstaan zijn door functiestoornissen van de bekkenring.

Voor welke klachten?
Veel klachten die ontstaan door functiestoornissen in de bekkenring kunnen door de bekkentherapeut positief worden beïnvloed. Hierbij kunt u denken aan: pijn aan de voorzijde van het schaambeen, liezen, binnenzijde bovenbeen, stuitje, bil, bekkenbodem, onderbuik en rug en beperkingen in deze volgorde:

 • pijn bij schokkende bewegingen
 • niet lang kunnen staan
 • niet lang kunnen lopen
 • niet lang kunnen fietsen
 • niet lang kunnen zitten
 • niet lang kunnen liggen

Of de therapie ook uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Tijdens de eerste behandeling heeft de therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de cliënt en voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt ook waardoor de klacht ontstaat. Daarnaast bekijkt de therapeut of de cliënt andere lichamelijke problemen heeft die zijn toe te schrijven aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. Bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap en de eerste zes weken na de bevalling kan de behandeling bestaan uit het geven van pijndemping en ontspanning van de gespannen spieren in de bekkenregio middels warmte en massage. Het geven van leefregels en adviezen voor het algemeen dagelijks leven. Lichte oefentherapie gericht op het verbeteren van het bewegingsgevoel en versterking van bekkenbodem, schuine en dwarse buikspieren, bilspieren en rugspieren.
Vanaf zes weken na de bevalling wordt de oefentherapie geïntensiveerd en meer gericht op het hervatten van dagelijkse bezigheden en sport. De therapie na een ongeval, sportblessure of late openbaring van de klachten is nagenoeg gelijk aan de behandeling vanaf zes weken na de zwangerschap met meer nadruk op de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Bekkenbodemtherapie

Wat is bekkenbodemtherapie?
Bekkenbodemtherapie richt zich op het voorkomen of verhelpen van klachten in het buik, bekken- en bekkenbodemgebied. Zowel mannen, vrouwen als kinderen kunnen hiermee te maken krijgen en er kan vaak wat aan gedaan worden.
Voor welke klachten?

 • ongewild verlies van urine en of ontlasting (incontinentie)
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en of te ontlasten, veel te vaak plassen
 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
 • verzakkingsklachten van blaas, baarmoeder of darmen
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • seksuele problematiek zoals vaginisme, pijn bij vrijen of erectiestoornissen
 • ondersteuning voor of na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische of colorectale operaties)

Hoe ziet de behandeling eruit?
Allereerst brengt de bekkenfysiotherapeut uw problemen samen met u in kaart. Er wordt informatie gegeven over wat de oorzaken en de gevolgen zijn van uw klachten en wat kunnen we en kunt u er aan doen. Na een uitgebreide anamnese wordt er, indien nodig, een lichamelijk onderzoek gedaan van uw bekken en bekkenbodem. Hierbij wordt de functie van de bekkenbodemspieren beoordeeld. De therapeut verhelpt of vermindert de functiestoornis van de bekkenbodem door in eerste instantie inzicht te geven in uw klachten, over oorzaken en gevolgen van uw klacht. Met advies over onder andere ademhaling, houding en beweging, drinken, voeding en toiletgedrag. Daarnaast geeft hij of zij oefeningen ter bewustwording aan- en ontspanning van de bekkenbodemspieren, het juiste gebruik van uw bekkenbodem en ter bevordering van het herstel van de verminderde conditie van uw bekkenbodem.

Wij zijn een dynamische fysiotherapiepraktijk.